Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

24 tháng 10 2022 02:17

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms know sb by ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms

know sb by ...


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 02:19

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>know sb by sight: nhận ra ai đó</p><p>" She said that she would know the thief by sight if she ever saw him again."</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

know sb by sight: nhận ra ai đó

" She said that she would know the thief by sight if she ever saw him again."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sarah looks for any excuse she can to .... work blow off break into turn up take up

11

Được xác nhận