Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:32

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ sleep like a ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ sleep like a ...


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thảo P</strong> ,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Thành ngữ: <strong>sleep like a log = to sleep very well, without being woken by any noises: ngủ ngon, ngủ sâu</strong></p><p>- Ví dụ: I <strong>slept like a log </strong>– I didn't even hear the thunderstorm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo P ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.

Bài giải chi tiết:

- Thành ngữ: sleep like a log = to sleep very well, without being woken by any noises: ngủ ngon, ngủ sâu

- Ví dụ: I slept like a log – I didn't even hear the thunderstorm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:47

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>sleep like a <strong>dog</strong>: ngủ say, ngủ ngon</p><p>Ví dụ: The baby is <strong>sleeping like a dog</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

sleep like a dog: ngủ say, ngủ ngon

Ví dụ: The baby is sleeping like a dog.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Learning English well is very important to get a good job in the future. =&gt;It’s……

7

Được xác nhận