Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

19 tháng 10 2022 04:10

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ every .... and cranny every .... and corner (like) water ... a duck's... keep one's .... crossed by a hair's ....

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

every .... and cranny

every .... and corner

(like) water ... a duck's...

keep one's .... crossed

by a hair's ....


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 04:12

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>every nook and cranny: trong mọi ngóc ngách</p><p>Ví dụ: The wind blew into every nook and cranny.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

every nook and cranny: trong mọi ngóc ngách

Ví dụ: The wind blew into every nook and cranny.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

17

Được xác nhận