Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:30

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ cost an arm and ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

cost an arm and ...


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thảo P</strong> ,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Thành ngữ: <strong>cost an arm and a leg</strong> = <strong>to be extremely expensive: cực kì đắt tiền</strong></p><p><i>- </i>Ví dụ: I'd love to buy a Porsche, but they <strong>cost an arm and a leg</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo P ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.

Bài giải chi tiết:

- Thành ngữ: cost an arm and a leg = to be extremely expensive: cực kì đắt tiền

- Ví dụ: I'd love to buy a Porsche, but they cost an arm and a leg.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>cost an arm and leg: rất đắt tiền</p><p>" I think the robot will not cost an arm and leg in future."</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

cost an arm and leg: rất đắt tiền

" I think the robot will not cost an arm and leg in future."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms have sb/sth .. mind

3

Được xác nhận