Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

24 tháng 10 2022 02:07

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms

take (...) pains with/... sth


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 02:15

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>take(great) pains with/over sth: làm cái gì đó cẩn thận và nhiệt tình</p><p>" He always takes great pains with his lectures.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

take(great) pains with/over sth: làm cái gì đó cẩn thận và nhiệt tình

" He always takes great pains with his lectures.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Daniel didn't understand why he .......(fire) from his job

26

Được xác nhận