Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:33

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ a ...-letter day

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ a ...-letter day


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>a red-letter day: một ngày quan trọng</p><p>" Birthdays, wedding anniversaries are red-letter days"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

a red-letter day: một ngày quan trọng

" Birthdays, wedding anniversaries are red-letter days"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Reported speech She said to me “What time does the bank close?”

34

Được xác nhận