Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

24 tháng 10 2022 02:17

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms ... heart

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms

... heart


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 02:20

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>at heart: thực chất, theo một cách cơ bản</p><p>" He's still a socialist at heart."</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

at heart: thực chất, theo một cách cơ bản

" He's still a socialist at heart."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

It is too dark so I can't continue reading I can't go viết thành câu gì ạ

7

Được xác nhận