Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim S

29 tháng 11 2019 12:08

câu hỏi

tìm số trung bình cộng của 254,55 và 185,45


0

4


Blink B

30 tháng 11 2019 13:33

(254,55+185,45)÷2=220

Thiên K

30 tháng 11 2019 14:52

(254,55 + 185,45): 2= 220

Thong P

02 tháng 12 2019 13:58

(254,55 +185,45):2=220

Huynh L

05 tháng 12 2019 22:32

(254,55+185,45):2=440:2=220

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)