Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh D

17 tháng 10 2020 14:04

câu hỏi

tìm số tự nhiên x, biết : x là sô tự nhiên giữa số tự nhiên a và số tự nhiên (a+1)


6

2


Nguyễn T

19 tháng 10 2020 04:18

😁

Thuybn N

30 tháng 10 2020 16:15

Chụi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sau khi viết bài là b thì sai mà sửa lại d thì sai là b

11

Lihat jawaban (2)