Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

07 tháng 9 2022 07:53

câu hỏi

Tìm số tự nhiên x biết: b) (x - 28) : 12 = 8

Tìm số tự nhiên x biết:

b) (x - 28) : 12 = 8


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 07:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>b) (x - 28) : 12 = 8</p><p>⇔ x-28=96</p><p>⇔x=124<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

b) (x - 28) : 12 = 8

⇔ x-28=96

⇔x=124
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

KKKK K

28 tháng 5 2023 02:20

<p>Ta có : (x - 28): 12=8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x - 28 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 8 × 12</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x - 28 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 96</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 96 + 28</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 124</p>

Ta có : (x - 28): 12=8

                x - 28         = 8 × 12

                x - 28         = 96

                x                  = 96 + 28

                x                  = 124

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)