Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 8 2022 09:03

câu hỏi

Tìm số tự nhiên x, biêt: a) (x-32)-15=0

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 09:09

Được xác nhận

Chào em Tú N, Đây là một bài tập thuộc môn Chương Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, bài Phép trừ và phép chia. Lời giải chi tiết: a) (x-32)-15=0 ⇔x-47=0 ⇔x=47 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận