Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

24 tháng 10 2022 07:09

câu hỏi

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3x+115=465


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 07:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>3x+115=465</p><p>3x=465–115</p><p>3x=350</p><p>x=350:3</p><p>x=350/3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

3x+115=465

3x=465–115

3x=350

x=350:3

x=350/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Mai N

24 tháng 10 2022 08:09

3x+115=465 3x=465–115 3x=350 x=350:3 x=350/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận