Square root
VBT
Calculator
magnet

Đồng T

15 tháng 11 2022 12:56

câu hỏi

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết:

alt

9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 14:13

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên Bài giải chi tiết: a) x = 12 b) x = 255 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Diệu L

15 tháng 11 2022 13:16

<p>a, x= 19 - 7</p><p>&nbsp; &nbsp; =&gt; x= 12</p><p>b, 15+x= 270</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; =&gt;x= 255</p>

a, x= 19 - 7

    => x= 12

b, 15+x= 270

      =>x= 255

Nguyen K

21 tháng 11 2022 14:34

<h2>a) x = 12 b) x = 255</h2>

a) x = 12 b) x = 255

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận