Square root
VBT
Calculator
magnet

Du K

22 tháng 10 2020 15:46

câu hỏi

tìm số tự nhiên x để: B=3+7:(x-1) là số tự nhiên


7

1


T. Hữu

26 tháng 10 2020 09:50

Chào Du! 😎 Muốn B là số tự nhiên thì 7:(x-1) phải là số tự nhiên đúng chứ ^^ Muốn 7:(x-1) là số tự nhiên thì (x-1) phải là ước của 7. Ta biết ước của 7 chỉ có 2 số là 1 và 7. x-1 = 1 thì x = 2 x-1 = 7 thì x = 8 Vậy có hai số tự nhiên x=2 và x=8 thỏa yêu cầu đề bài. Chúc em học vui 😋

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của 12

9

Lihat jawaban (3)