Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên N

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau biết tổng các số bằng 15

tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau biết tổng các số bằng 15

 


4

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phối hợp hằng đẳng thức và nhân đa thức để ìm x (x−1)^(2)−(x−4)(x−2)=0

4

Được xác nhận