Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:55

câu hỏi

Tìm số tự nhiên n biết: 4n+11:2n+3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân thức đại số</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân thức đại số

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận