Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu Đ

23 tháng 11 2022 12:31

câu hỏi

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng viết thêm chữ số 2 vào sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới hơn số đã cho 245 đơn vị.

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng viết thêm chữ số 2 vào sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới hơn số đã cho 245 đơn vị.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:55

Được xác nhận

Xin chào em Lưu Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: 27 Bài giải chi tiết: Gọi số cần tìm là X (9<X<100) Biết rằng viết thêm chữ số 2 vào sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới hơn số đã cho 245 đơn vị nên ta có: X2 - X = 245 => 10.X + 2 - X = 245 => 9.X = 243 => X = 27 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận