Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

07 tháng 9 2022 06:47

câu hỏi

Tìm số phần tử của các tập hợp sau: B={3;6;9;12;…;363}


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 08:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Chương 1-Đại số, Bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>B={3;6;9;12;…;363}<br>Số phần tử của A: (363-3)/3+ 1=121(phần tử)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Chương 1-Đại số, Bài Tập hợp

Bài giải chi tiết 

B={3;6;9;12;…;363}
Số phần tử của A: (363-3)/3+ 1=121(phần tử)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)