Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

09 tháng 4 2020 07:36

câu hỏi

tìm số nguyên x sao cho : 3x +4 chia hết cho x -3


0

1


Nguyen K

10 tháng 4 2020 03:50

Ta có: 3x+4=3x-9+13 chia hết cho x-3 =>3(x-3)+13 chia hết cho x-3 =>3(x-3) chia hết cho x-3 =>13 chia hết cho x-3 => x-3 thuộc Ư(13)={1;-1;13;-13} Vậy x thuộc {4;2;16;-10}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đổi thành các phân số có mẫu dương: 13/-70=??

1

Lihat jawaban (1)