Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt P

01 tháng 1 2023 14:48

câu hỏi

Tìm số nguyên x sao cho 3.x +2 chia hết cho x-1.

Tìm số nguyên x sao cho 3.x +2 chia hết cho x-1.   

 

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 10:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Việt P</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 2, x = 6, x = 0, x = -4<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 2, x = 6, x = 0, x = -4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Việt P
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 2, x = 6, x = 0, x = -4

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là x = 2, x = 6, x = 0, x = -4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận