Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

10 tháng 8 2022 17:46

câu hỏi

Tìm số nguyên x, nếu bi ⒘ 5^(x+4)−3.5^(x+3)=2.5^(11)

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

11 tháng 8 2022 03:52

Được xác nhận

Chào em Huy H, Đây là một bài tập thuộc lớp 7, chương 1, Bài 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài giải chi tiết (ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận