Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 11 2022 12:10

câu hỏi

tìm số nguyên x biết (x 3)(3x-3)

  • tìm số nguyên x biết (x 3)(3x-3)

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 11:06

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình bậc nhất một ẩn Bài giải chi tiết: Ta có: x-3 = 0 và 3x-3 = 0 => x = 3 và x=1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận