Square root
VBT
Calculator
magnet

Tân Q

07 tháng 4 2020 08:01

câu hỏi

Tìm số nguyên x biết: a/x+12=(-5)+4. b/2x-35=15. ................................... ............................... ................................... ............................... ................................... ............................... ................................... ............................... ................................... ............................... ................................... ...............................


0

1


Vi B

07 tháng 4 2020 12:25

x+12=(-5)+4 x+12=-1 x. =-1-12 x. =-13 b 2x-35=15 2x. =15+35 2x. =50 x. =50÷2 x. =25

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-2).4.6.(-8).(-5).10.(-25)

1

Lihat jawaban (3)