Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

14 tháng 1 2020 12:30

câu hỏi

Tìm số nguyên x, biết : a) | a | = 2 ; b) | a + 2 | = 0


0

1


T. Hữu

20 tháng 1 2020 07:01

Chào Quỳnh! Hình như đề bài có chút nhầm lẫn ta cần tìm số nguyên a chứ nhỉ a) a = 2 hay a = -2 b) a + 2 = 0 và ta tính được a = -2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)