Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

12 tháng 2 2023 17:22

câu hỏi

tìm số nguyên x để 4x-6 chia hết cho x^2+x+1

tìm số nguyên x để 4x-6 chia hết cho x^2+x+1


6

1


Nguyen K

19 tháng 2 2023 09:09

<p>nguuu</p><p>&nbsp;</p>

nguuu

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với

0

Được xác nhận

Bài 10: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) .

14

Lihat jawaban (1)