Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ M

24 tháng 11 2022 07:16

câu hỏi

Tìm số nguyên n biết rằng n – 4 chia hết cho n -1

 Tìm số nguyên n biết rằng n – 4 chia hết cho n -1


8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 15:05

Được xác nhận

Xin chào em Vũ M, Bài giải chi tiết: n – 4 = n -1 - 3 Để n – 4 chia hết cho n -1 thì -3 chia hết cho n-1 => n-1 ∈ Ư(-3) ∈ {-3, -1, 1, 3} => n ∈ {-2, 0, 2, 4} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

猫は泣 い

24 tháng 11 2022 08:17

<p>Ta có n-4 chia hết cho n-1&nbsp;</p><p>=&gt;n-1-3 chia hết cho n-1</p><p>Để n-1-3 chia hết cho n-1 thì 3 chia hết cho n-1</p><p>=&gt; n-1 ∈ Ư(3)={1,3,-1,-3}</p><p>Xét th1 : n-1=1 =&gt; n=1+1 =&gt; n=2</p><p>Xét th2 : n-1=3 =&gt; n=3+2 =&gt; n=4</p><p>xét th3 : n-1=-1 =&gt; n=-1+1 =&gt; n=0</p><p>Xét th4 n-1=-3 =&gt; n=-3+1 =&gt; n=-2</p><p>&nbsp; &nbsp;Vậy n∈{2,4,0,-2}</p>

Ta có n-4 chia hết cho n-1 

=>n-1-3 chia hết cho n-1

Để n-1-3 chia hết cho n-1 thì 3 chia hết cho n-1

=> n-1 ∈ Ư(3)={1,3,-1,-3}

Xét th1 : n-1=1 => n=1+1 => n=2

Xét th2 : n-1=3 => n=3+2 => n=4

xét th3 : n-1=-1 => n=-1+1 => n=0

Xét th4 n-1=-3 => n=-3+1 => n=-2

   Vậy n∈{2,4,0,-2}

Nguyễn N

21 tháng 12 2022 12:02

<p>ta có: n-4 = n-1-3</p><p>Vì n-1 chia hết cho n-1 để n-4 chia hết cho n-1 thì 3 chia hết cho n-1</p><p>⇒ n−1 ∈ U(3) ⇒ n−1 ∈ U(3)&nbsp;mà&nbsp;U(3)={1;−1;3;−3}⇒n−1∈{1;−1;3;−3}U(3)={1;−1;3;−3}⇒n−1∈{1;−1;3;−3}&nbsp;</p><p>⇒n∈{2;0;4;−2}</p>

ta có: n-4 = n-1-3

Vì n-1 chia hết cho n-1 để n-4 chia hết cho n-1 thì 3 chia hết cho n-1

⇒ n−1 ∈ U(3) ⇒ n−1 ∈ U(3) mà U(3)={1;−1;3;−3}⇒n−1∈{1;−1;3;−3}U(3)={1;−1;3;−3}⇒n−1∈{1;−1;3;−3} 

⇒n∈{2;0;4;−2}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)