Square root
VBT
Calculator
magnet

Tố N

30 tháng 12 2019 21:53

câu hỏi

Tìm số nguyên, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5


0

1


Vy P

31 tháng 12 2019 03:38

0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn nhân hai lũy thừa khác cơ số , khác mẫu số thì làm như thế nào ạ vd:2^15x3^6

8

Lihat jawaban (1)