Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

24 tháng 10 2022 03:26

câu hỏi

Tìm số liền sau của các số sau: 17; 99; a. 15: 29: a -1


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 05:06

Được xác nhận

Xin chào em Ca H Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1 Câu trả lời chi tiết như sau: Số liền sau của 17 là 18 Số liền sau của 99 là 100 Số liền sau của a là a+1 Số liền sau của 15 là 16 Số liền sau của 29 là 30 Số liền sau của a-1 là a Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận