Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

15 tháng 4 2023 14:44

câu hỏi

Tìm số lớn nhất có hai chữ số,biết rằng số đó chia cho 3 dư 2 còn chia cho5 dư 4

Tìm số lớn nhất có hai chữ số,biết rằng số đó chia cho 3 dư 2 còn chia cho5 dư 4


2

1


Nguyễn T

29 tháng 4 2023 03:26

<p>89:3=29(dư 2)</p><p>89:5=17(dư 4)</p>

89:3=29(dư 2)

89:5=17(dư 4)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)