Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 15:02

câu hỏi

Tìm số đối của các số nguyên sau: −10


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:04

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số nguyên<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Số đối của -10 là 10<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số nguyên
Lời giải chi tiết như sau:

Số đối của -10 là 10
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận