Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

27 tháng 10 2022 12:25

câu hỏi

Tìm số hửu tỉ x cho biết :. 2 1/5 -x=4,5 9/10

Tìm số hửu tỉ x cho biết :. 2 1/5 -x=4,5 9/10


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngô T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, bài số hữu tỉ</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>2 1/5–x=4,5.9/10</p><p>11/5–x=9/2.9/10</p><p>11/5–x=81/20</p><p>x=11/5–81/20</p><p>x=–37/20</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngô T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, bài số hữu tỉ

Câu trả lời chi tiết như sau:

2 1/5–x=4,5.9/10

11/5–x=9/2.9/10

11/5–x=81/20

x=11/5–81/20

x=–37/20

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Nam N

27 tháng 10 2022 12:50

<p>21,9</p>

21,9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)