Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn Đ

22 tháng 12 2019 12:21

câu hỏi

tìm số hạng chứa x^9 trong khai triển nhị thức (3-x)^12


0

1


Trần T

23 tháng 12 2019 14:44

Số hạng tổng quát là (3-x)^12=12Ck*3^(12-k)*(-1)^k*x^k Số hạng chứa x^9 ứng với k=9 =>số hạng cần tìm:-12C9*3^(12-9)= -12C9*3^3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho a

5

Lihat jawaban (1)