Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên N

19 tháng 8 2021 13:28

câu hỏi

Tìm số chia. Biết rằng số bị chia là 874, số dư lớn nhất là 4. tính luôn thương?


15

1


Winterchill W

21 tháng 8 2021 06:07

*beep bài lớp mấy đấy tui lớp 4 ko học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mở Con thỏ có hai cái tai và 4 cái chân hỏi 5 con thỏ có bao nhiêu cái tai bao nhiêu cái chân?

6

Lihat jawaban (3)