Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy N

04 tháng 1 2020 04:27

câu hỏi

Tìm số có hai chữ số biết nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được 1 số lớn hơn số đã cho 72 đơn vị và tổng số mới và số đã cho là 10


0

1


Lê T

14 tháng 1 2020 14:26

Gọi x là chữ số hàng chục y đơn vị Giá trị số ban đầu là : 10x + y mới là : 10y + x Do số mới lớn hơn số đã cho là 72 nên ta có pt : 10y + x - 10x + y = 72 (1) tổng số mới và số đã cho là 10 nền ta cũng có pt : x + y = 10 (2) Từ (1) và (2) ta có hpt :

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cách không mất gốc toán

1

Lihat jawaban (1)