Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm V

21 tháng 9 2022 13:48

câu hỏi

tìm số có 9 chữ số trong đó lớp triệu là số bé nhất có 3 chư số , lớp nghìn hơn lớp triệu 254 đơn vị, lớp đơn vị kém lớp nghìn 145 đơn vị

tìm số có 9 chữ số trong đó lớp triệu là số bé nhất có 3 chư số , lớp nghìn hơn lớp triệu 254 đơn vị, lớp đơn vị kém lớp nghìn 145 đơn vị


63

3

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lâm V,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Số bé nhất có 3 chữ số là 100.</p><p>Lớp nghìn bằng:</p><p>100 + 254 = 354</p><p>Lớp đơn vị bằng:</p><p>354 – 145 = 209</p><p>Vậy số có 9 chữ số cần tìm là: 100354209</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lâm V,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết: 

Số bé nhất có 3 chữ số là 100.

Lớp nghìn bằng:

100 + 254 = 354

Lớp đơn vị bằng:

354 – 145 = 209

Vậy số có 9 chữ số cần tìm là: 100354209

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 15:11

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Lâm V</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 2 - Đại số và giải tích: Tổ hợp - Xác suất, &nbsp;Bài 1: Quy tắc đếm&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>lớp triệu là số bé nhất có 3 chư số: 100</p><p>lớp nghìn là 100+254=354</p><p>lớp đơn vị là 354-145=209</p><p>vậy số cần tìm là 100 354 209</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Lâm V

Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 2 - Đại số và giải tích: Tổ hợp - Xác suất,  Bài 1: Quy tắc đếm 

Lời giải chi tiết:

lớp triệu là số bé nhất có 3 chư số: 100

lớp nghìn là 100+254=354

lớp đơn vị là 354-145=209

vậy số cần tìm là 100 354 209

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Chi T

Đã được trả lời 5 ngày trước

giúp em với

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình g) 3cos^(2)x=sin^(2)x

1

Được xác nhận