Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang N

23 tháng 12 2022 12:43

câu hỏi

tìm số bị chia trong phép chia , biết số chia là 45 , thương là 52 , và só dư là 3

tìm số bị chia trong phép chia , biết số chia là 45 , thương là 52 , và só dư là 3


5

2


Đặng N

23 tháng 12 2022 13:48

<p>2343</p>

2343

Zhephys H

24 tháng 12 2022 08:21

<p>&nbsp;</p><p>Thương là:<br>52+3=55</p><p>Số bị chia là:</p><p>55:45=1,(2)</p><p>&nbsp;</p><p>Giải thích:</p><p>Nếu thương lớn hơn số bị chia thì số bị chia phải là số âm hoặc số bị chia phải là phân số nhỏ hơn một.<br>45: phân số=45x phân số nghịch đảo nên ta có 55:45.</p>

 

Thương là:
52+3=55

Số bị chia là:

55:45=1,(2)

 

Giải thích:

Nếu thương lớn hơn số bị chia thì số bị chia phải là số âm hoặc số bị chia phải là phân số nhỏ hơn một.
45: phân số=45x phân số nghịch đảo nên ta có 55:45.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123444=23333334÷[158];134

1

Lihat jawaban (1)