Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang N

23 tháng 12 2022 12:41

câu hỏi

tìm số bị chia trong phép chia , biết số chia là 45 , thương là 52 , và só dư là 3

tìm số bị chia trong phép chia , biết số chia là 45 , thương là 52 , và só dư là 3


5

2


Nguyentienquang N

23 tháng 12 2022 14:09

<p>lấy 45x52=2340+2=2342</p>

lấy 45x52=2340+2=2342

Thành Đ

24 tháng 12 2022 04:57

<p>2342</p>

2342

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)