Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư M

28 tháng 11 2019 12:26

câu hỏi

tìm * để số 31* chia hết cho 3 và 5


2

5

Được xác nhận

Nguyễn Y

05 tháng 12 2019 06:26

Được xác nhận

+ Để 31* chia hết cho 5 => * thuộc { 0,5 } Vậy ta có các số : 310 và 315 Vì 310 không chia hết cho 3 và 310 chia hết cho 5 310 chia hết cho 3 và 315 chia hết cho 5 => Số chia hết cho 3 và 5 là 315

T. Hữu

29 tháng 11 2019 02:19

31* chia hết cho 5 Vậy * là 0 hoặc * là 5 31* chia hết cho 3 vậy 3 + 1 + * chia hết cho 3 Suy ra * là số 5.

Nguyễn T

29 tháng 11 2019 02:25

số 5

Trúc N

30 tháng 11 2019 13:20

315

Hoàng V

30 tháng 11 2019 13:24

Để * khi thêm vào 31* chia hết cho 3 và 5 thì : - *=5 ; 315 có chữ số tận cùng là "5" nên chia hết cho 5. - *=5; 315 có tổng 3+1+5=9: +9 chia hết cho 3 nên chia hết cho 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)