Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương C

12 tháng 11 2022 07:55

câu hỏi

Tìm phương án không thể hiện đô thị hoá châu Âu


17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 07:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương C,&nbsp;<br>&nbsp;</p><p><br>Đây là một bài tập thuộc bài <strong>Đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu</strong><br>&nbsp;</p><p>Đặc điểm đô thị hóa ở Châu Âu:</p><p><strong>Số dân cư gia tăng không ngừng</strong></p><p><strong>Sự tập trung dân cư thành phố lớn</strong></p><p><strong>Lãnh thổ đô thị không ngừng được mở rộng</strong></p><p><strong>Lối sống đô thị ngày càng được phổ biến</strong></p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Phương C, 
 


Đây là một bài tập thuộc bài Đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu
 

Đặc điểm đô thị hóa ở Châu Âu:

Số dân cư gia tăng không ngừng

Sự tập trung dân cư thành phố lớn

Lãnh thổ đô thị không ngừng được mở rộng

Lối sống đô thị ngày càng được phổ biến


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận