Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyện T

08 tháng 9 2020 11:48

câu hỏi

Tìm những chi tiết thể hiện con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên


6

1


Nguyễn T

09 tháng 9 2020 13:45

-Con người nhận thức,chinh phục,cải tạo thế giới tự nhiên(thần thoại,truyền thuyết) -Thiên nhiên trở thành đề tài sáng tác,đặc biệt còn trở thành hình tượng nghệ thuật để thể hiện con người(ca dao) -Hình tượng tự nhiên gắn bó với lí tưởng,đạo đức,thẩm mĩ -Hình tượng tự nhiên thể hiện tình yêu quê hương,đất nước,yêu cuộc sống,đặc biệt là tình yêu đôi lứa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ ra điểm giống và khác nhau về lời tuyên ngôn ở phần 1 Đại Cáo Bình Ngô và Nam quốc sơn hà( Lý Thường Kiệt )

5

Lihat jawaban (1)