Square root
VBT
Calculator
magnet

Weeky W

08 tháng 11 2020 08:18

câu hỏi

tìm những câu thành ngữ về các chủ điểm đã học hết


8

2


Ngọc T

25 tháng 11 2020 02:07

10 thành ngữ về việc học: (chị tìm 18 thành ngữ về việc học cho em lựa nha) 1. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. 2. Học ăn học nói, học gói học mở. 3. Học hay cày biết. 4. Học một biết mười. 5. Học thầy chẳng tầy học bạn. 6. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. 7. Ăn vóc học hay. 8. Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. 9. Có cày có thóc, có học có chữ. Có học, có khôn. 10. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. 11. Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. 12. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. 13 Dốt đến đâu học lâu cũng biết. 14. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 15. Hay học thì sang, hay làm thì có. 16. Học để làm người.

Ngọc T

25 tháng 11 2020 02:07

10 thành ngữ về việc học: (chị tìm 18 thành ngữ về việc học cho em lựa nha) 1. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. 2. Học ăn học nói, học gói học mở. 3. Học hay cày biết. 4. Học một biết mười. 5. Học thầy chẳng tầy học bạn. 6. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. 7. Ăn vóc học hay. 8. Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. 9. Có cày có thóc, có học có chữ. Có học, có khôn. 10. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. 11. Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. 12. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. 13 Dốt đến đâu học lâu cũng biết. 14. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 15. Hay học thì sang, hay làm thì có. 16. Học để làm người.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho mình hỏi còn học online hay không ?

10

Lihat jawaban (4)