Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

05 tháng 4 2020 04:16

câu hỏi

Tìm nghiệm của phương trình


2

2


Bình H

12 tháng 6 2020 15:00

Tính đenta

Tem E

06 tháng 8 2020 10:42

em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho e hỏi câu này giải như thế nào ạ tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số 1/(x-5)2

10

Lihat jawaban (1)