Square root
VBT
Calculator
magnet

Diana D

12 tháng 8 2022 09:17

câu hỏi

Tìm n thuộc N sao cho 23n là số nguyên tố


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 8 2022 10:39

Được xác nhận

Xin chào em Diana D Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 9: Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số Bài giải chi tiết: Vì 23 là số nguyên tố nên 23n là số nguyên tố <=>n=1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận