Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu L

09 tháng 10 2022 06:40

câu hỏi

Tìm n ∈ để các biểu thức sau có giá trị nguyên c, n/n+1

  • Tìm n ∈ để các biểu thức sau có giá trị nguyên  c, n/n+1                       

 


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 10:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thu L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân thức đại số</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thu L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân thức đại số

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

Thu L

09 tháng 10 2022 11:39

Thank you, teacher.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận