Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu L

09 tháng 10 2022 07:31

câu hỏi

Tìm n ∈ để các biểu thức sau có giá trị nguyên d,2n+1/2n+3

Tìm n ∈ để các biểu thức sau có giá trị nguyên    d,2n+1/2n+3


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 10:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thu L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân thức đại số</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Ở đây cô cho n∈Z (Tập số nguyên nhé)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thu L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân thức đại số

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Ở đây cô cho n∈Z (Tập số nguyên nhé)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

2

Được xác nhận