Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

24 tháng 12 2019 14:18

câu hỏi

tìm miền xác định của hàm số y=căn bậc 2 căn 2x-4/x-5


1

3


Nguyễn N

26 tháng 12 2019 05:40

Tại mình chưa hiểu cách viết của bạn là căn mỗi tử hay căn toàn bộ biểu thức đó nên mình giải theo 2 hướng luôn nha!

Nguyễn N

26 tháng 12 2019 05:42

Nếu căn mỗi phần tử. ĐKXĐ: x-5 #0 <=> x#5 => TXĐ: D\{5}

Nguyễn N

26 tháng 12 2019 05:45

Nếu căn cả tử cả mẫu. ĐKXĐ: x-5>0 <=> x>5 => TXĐ: D= (5; + ) __ Dấu + là kí hiệu của dương vô cùng nha. Tại trên máy mình không có kí hiệu đó. Bạn nhớ viết đúng nha!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A khác tập hợp rỗng. Chọn khẳng định sai? A. A giao A=A B. A hợp A=A C. A hợp rỗng=A D. A giao rỗng=A

2

Được xác nhận