Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

17 tháng 10 2021 12:55

câu hỏi

tìm max và min của hàm số y=x^4-3x^2+2 trong khoảng [0,3]


12

1


Hoàng P

20 tháng 10 2021 16:59

casio=》 max=56; min=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận