Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương H

02 tháng 2 2020 08:16

câu hỏi

tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết tổng của hai chữ số là 6 nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới nhỏ hơn số đã cho là 18 đơn vị


0

1


Pương A

02 tháng 2 2020 14:13

Gọi số tự nhiên cần tìm là ab (0<a,b<9/a,b €N*) Tổng 2 chữ số bằng 6 ta có pt : a+b=6 (1) Đổi chỗ hai chữ số ta được số mới:ba Số cũ hơn số mới là 18 đơn vị ta có pt : ab - ba = 18 (2) Từ 1,2 ta được hpt ĐS: số cần tìm là 42

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có tam giác abc vuông tại a , có ah là đường cao biết ah=21 cm , hc =13 cm câu a : tính ac , tính góc abc

6

Lihat jawaban (1)