Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương A

10 tháng 10 2020 07:16

câu hỏi

tìm một số sao cho khi Cộng tử số của phân số 13 phần 29 với số đó và lấy mẫu số 13 phần 20 trừ đi số đó thì ta được một phân số có giá trị bằng ba phần bốn


8

1


Mnhi M

14 tháng 10 2020 07:59

Tổng của tử số & mẫu số: 13+29 =42 Coi tử số của phân số mới là 3 phần bằng nhau thì mẫu mới là 4 phần như thế. Tử của phân số mới là : 42 : ( 3 + 4) x 3 = 18 Số cần tìm có giá trị là : 18 - 13 = 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

30

Lihat jawaban (12)