Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh Đ

04 tháng 1 2023 14:27

câu hỏi

tìm một số, đem số đó cộng 1, rồi nhân 2, được bao nhiêu chia cho 3, rồi trừ 4 thì được 5


9

2


Dũng H

04 tháng 1 2023 14:37

<p>=37</p><p>&nbsp;</p>

=37

 

Linh Đ

04 tháng 1 2023 14:49

Mình nghĩ là bạn đã sai. Mình Đã tìm ra đáp án

Vi T

05 tháng 1 2023 09:57

<p>12,5&nbsp;</p>

12,5 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)